Η χορευτική ομάδα

grvt gruppe

Συνάντηση των παιδιών με τους γονείς τους για χορό κάθε Σάββατο στην αίθουσα της ενορίας του Αγίου Δημητρίου, απο τις 12.15 μεχρι 13.15 η ωρα.

Griech.Volkstanzgruppe

Die Tanzgruppe

Die Kinder und ihre Eltern tanzen  jeden Samstag im Gemeindesaal der Griechisch-Orthodoxen Kirchengemeinde Hl. Dimitrios, von 12.15 bis 13.15 Uhr.