Πρόγραμμα  / Programm 

 

1. Παιδικό χορευτικό για παιδιά / Griechischer Tanzunterricht für Kinder

Κάθε Παρασκευή / Freitags: 17.00-18.00 η ώρα
Τόπος / Ort: Gemeindesaal, Jesuitenstr. 6 52062 Aachen
Έναρξη / Beginn: 10.01.2020
Υπεύθυνη / Verantwortliche: Χρυσούλα Δόση – Chrissoula Dossi
Kόστος / Kosten : 5 € το παιδί το μήνα/pro Kind pro Monat

Παρακαλούμε δήλωση. Wir bitten um vorherige Anmeldung.

Επικοινωνία / Kontakt: info@syllogos-aachen.de

 

2. Δανειστική βιβλιοθήκη / Bibliothek

Για να δανεισθείτε βιβλία από τη βιβλιοθήκη πρέπει να επικοινωνήσετε με τον σύλλογο.

Damit Bücher ausgeliehen werden können, muss der Verein kontaktiert werden.

Επικοινωνία / Kontakt: info@syllogos-aachen.de