Διοικητικό Συμβούλιο (από την 3.02.2019)

Πρόεδρος : Ιουλία Καλλιπόση-Πομπίνο (Τηλ. 0163-3312933)

Αντιπρόεδρος : Ηλίας Στοϊλας (Τηλ. 0163-1906222)

Γραμματέας Α: Δέσποινα Τεκίδου (Τηλ. 0175-8550277)

Γραμματέας Β: Χρήστος Καλεμκερίδης (Τηλ. 0177-5683501)

Ταμίας:  Ειρήνη Παλαιστίδου-Στεφάνου (Τηλ. 0176-31034028)

Μέλη: Χαράλαμπος Παπαχαραλαμπίδης

   Μόνικα Τσεχελίδου-Halabukova (Τηλ. 0176-85982758)

Vorstand des Vereins (seit 03.02.2019)

Vorsitzende: Iulia Kallipossis-Pompino (Τηλ. 0163-3312933)

2. Vorsitzender: Ilias Stoilas (Tel. 0163-1906222)

1. Schriftführerin: Despina Tekidou (Τηλ. 0175-8550277)

2. Schriftführer: Christos Kalemkeridis (Τηλ. 0177-5683501)

Schatzmeisterin: Irini Palestidou-Stefanou (Τηλ. 0176-31034028)

Mitglieder: Charalampos Papacharalampidis

   Monika Tsechelidou-Halabukova (Τηλ. 0176-85982758)

NEUFASSUNG DER VEREINSSATZUNG  AM 04.03.2007
VEREIN GRIECHISCHER ELTERN UND ERZIEHUNGSBERECHTIGTER IN AACHEN UND UMGEBUNG