Διοικητικό Συμβούλιο (από την 03.02.2019)

Πρόεδρος : Ιουλία Καλλιπόση-Πομπίνο 

Αντιπρόεδρος : Ηλίας Στοϊλας

Γραμματέας Α: Δέσποινα Τεκίδου

Γραμματέας Β: Χρήστος Καλεμκερίδης

Ταμίας: Ειρήνη Παλαιστίδου-Στεφάνου

 

Vorstand des Vereins (seit 03.02.2019)

Vorsitzende: Iulia Kallipossis-Pompino

2. Vorsitzender: Ilias Stoilas

1. Schriftführerin: Despina Tekidou

2. Schriftführer: Christos Kalemkeridis

Schatzmeisterin: Irini Palestidou-Stefanou