Διοικητικό Συμβούλιο (από τις 27.02.2024)

Η πρόεδρος: Όλγα Τσουβαλτζίδου

Η αντιπρόεδρος: Ευαγγελία Σταύρου

Ο ταμίας: Νικόλαος Δεληολάνης

Η πρώτη γραμματέας: Αναστασία Μπάνδα

Η δεύτερη γραμματέας: Αναστασία Πασιά

Vorstand des Vereins (seit 27.02.2024)

1. Vorstand: Olga Tsouvaltzidou

2. Vorstand: Evangelia Stavrou

Schatzmeister: Nikolaos Deliolanis

1. Schriftführerin: Anastasia Banda

2. Schriftführerin: Anastasia Pasia

Καταστατικό/Vereinssatzung