ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / STUNDENPLAN 2021/2022

Tα μαθήματα των ελληνικών γίνονται στα εξής σχολεία:

Τάξεις 1-6:

Couven Gymnasium
Lütticher Str. 111A
52074 Aachen

Δασκάλα: Ελσα Σαρρηγιαννίδου

Τρίτη 15:00-17:30 η ώρα 3η- 6η τάξεις
Τετάρτη 14:00-15:15 η ώρα για 1η και 2η τάξη
Τετάρτη 15:15-16:30 η ώρα ξενόγλωσσο μάθημα

 

Τάξεις 1-10:

4. Aachener Gesamtschule
Sandkaulstraße 75
52062 Aachen

Δασκάλα: κυρία Παυλίδου


Der Griechischunterricht findet in folgenden Schulen statt:

Klassen 1-6:

Couven Gymnasium
Lütticher Str. 111A
52074 Aachen

Lehrerin: Elsa Sarrigiannidou

Dienstags 15:00-17:30 für die 3.-6. Klassen
Mittwochs 14:00-16:15 Uhr für die 1. und 2. Klasse
Mittwochs 15:15-16:30 Uhr Griechisch als Fremdsprache

Klassen 1-10:

4. Aachener Gesamtschule
Sandkaulstraße 75
52062 Aachen

Lehrerin: Frau Pavlidou