Στο νηπιαγωγείο της  Paßstasse λειτουργεί τα απογεύματα σε καθημερινή βάση ελληνική ομάδα με την κυρία Μαρία Νικολοπούλου. Την κυρία Νικολοπούλου μας την στέλνει το ελληνικό προξενείο του Düsseldorf.

Μετά από ενέργειες του συλλόγου μας, μπορεί η κυρία Νικολοπούλου να δέχεται καθε Τρίτη στην ομάδα της και παιδιά που πηγαίνουν και σε άλλα νηπιαγωγεία στη περιοχή του Aachen.

Όσοι γονείς ενδιαφέρονται, πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον διευθυντή του νηπιαγωγείου κύριον Schumann Τηλ.: 0241-155776 για να δηλώσουν το παιδί τους.